Mavi Bayrak hakkında bilgiler
– Avrupa Mavi Bayrak Ödülü, özel bir çevre kuruluşu olan ve katılımcı ülkelerin herbirinde benzer kuruluşlarca temsil edilen FEEE’ye aittir.
– Avrupa Mavi Bayrak Ödülü, bir çevre ödülüdür.
– Bazı durumlarda özel plaj işletmecileri ile işbirliği içerisinde olmak üzere, yalnızca yerel yetkililer plajlara verilen Mavi Bayrak için başvuruda bulunabilir. Marinalar için hem özel hem de kamu marina işletmecileri başvurabilir.
– Avrupa Mavi Bayrak Kampanyası, turizm ve çevre konusunda ortaklıkları ve gönüllü faaliyetleri teşvik eder.
– Plajlara verilen Mavi Bayrak;
1) Su kalitesini,
2) Kıyı kalitesini,
3) Emniyet, hizmet ve tesisleri,
4) Çevre eğitimi ve bilgisini kapsar.
– Avrupa Mavi Bayrak Ödülü, yalnız Avrupa Komisyonu, ulusal merciler ve katılımcı yerel topluluklarca desteklenmektedir.

FEEE – Avrupa Çevre Eğitim Vakfı, Avrupa’da çevre eğitimini geliştirmeye yönelik bir kuruluşlar ağıdır. Her ulusal üye kuruluş, kendi ülkesinde bireysel projeler üretmenin yanısıra Avrupa Mavi Bayrak Kampanyası, Ekoloji – Okulları ve Çevre için genç Muhabirler gibi ortak uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmaktadır.