– Belli ve yüksek bir su kalitesi standardına uygunluk
– Sınai veya diğer atık suların plaja boşaltılmaması
– Kirlenme olayları için bir acil durum planın varlığı
– Yörenin kıyı kesiminin geliştirilmesi ve kullanılması için bir çevre planın varlığı
– Petrol, insan kaynaklı veya diğer atıkların yol açtığı yoğun kirlilik belirtilerinin olmaması
– Plajı temiz tutmak için yerterli sayıda çöp kutularının bulunması
– Plajın düzenli olarak temizlenmesi
– Su kalitesi bilgilerinin plajda asılı olması
– Mavi Bayrak bilgilerinin plajda asılı olması
– Çevresel faaliyetlerin halka sunulması
– Plajda halka açık tuvaletlerin yeterli sayıda olması
– Plajın herhangi bir yerinde oluşabilecek kazalara karşı cankurtaranların veya yeterli cankurtarma ekipmanlarının bulunması
– Plajda kamp faaliyetlerinin yapılmaması
– Plajda köpeklere izin verilmemesi
– Plaja ulaşma yollarının güvenli ve kolay erişilir olması
– Eğlence faaliyetlerinin herhangi bir plaj ziyaretcisini tehlikeye atmaması
– Plaj faaliyetlerinin doğayı koruma çalışmalarına engel olmaması
– Plaj tesislerinin uygun şekilde korunması
– Özürlü insanlar için ulaşma yolları ile tesislerin bulunması
– İçme suyu için ücretsiz bir kaynağın olması
– Umumi telefonların mevcut bulundurulması

Bu çevreyi sağlıklı ve temiz tutmaya yardımcı olabilmeniz için başka yollarda vardır. Plaj ziyaretcisi olarak:
– Plajdaki çöp kutularını kullanabilirsiniz
– Plaja gitmek için yürüyebilir, bisiklet kiralayabilir veya belediye otobüsüne binebilirsiniz
– Emniyet konusundakiler dahil olmak üzere yerel plaj kurallarına uyabilirsiniz.
– Plajın ve çevresinin doğal yapısına saygı gösterebilirsiniz.
– Kaldığınız yerde su ve elektirik tüketiminizi sınırlı tutabilirsiniz.
– Çevresine duyarlı bir tatil beldesini özellikle seçebilirsiniz.