Pasaport Harç Miktarları

Süre ……… Harç bedeli…. Pas.DEF.BEDELİ…….. TOPLAM

6 Ay           88,70              70,00                        158,70

1 Yıl          126,70             70,00                        196,70

2 Yıl          213,70             70,00                         283,70

3 Yıl          305,50             70,00                         375,50

4-5 Yıl      433,00             70,00                         503,00

Hizmet Damgalı Pasaportlarda, temditler için 70 YTL bedeli istenmez

Bilinmesi Gereken Notlar

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatmaları da aynı miktarda harca tabidir.
7 yaşından büyük çocuklara da harç yatırılacaktır.
MADDE 5- 29.06.2001 tarihli ve 4705 sayılı Yurt dışına çıkışlardan harç alınması ve 4481 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Madde 1- Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 70.000.000 ( 70 YTL )lira harç alınır.
Bakanlar kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esesları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir.”
Her yıl Harçlar 1 Ocak tarihinde Maliye Bakanlığının belirlediği miktara göre yükselecektir.