SÜRE                          HARÇ BEDELİ      PAS. DEF. BDL.     TOPLAM

6  AY                           114.60 YTL        90.00 YTL          204.60 YTL
1 YIL                           163.80 YTL       90.00 YTL          253.80 YTL
2 YIL                           276.40 YTL       90.00 YTL         366.40 YTL
3 YIL                           395.30 YTL        90.00 YTL         485.30 YTL
3 YILDAN FAZLA        560.30 YTL        90.00 YTL         650.30 YTL

23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin birinci fıkrasında. “ Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL. Harç alınır” hükmüne yer verilmiş, izleyen fıkralar da ise yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve muafiyetler;

–         Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
–         7 yaşını doldurmamış olanlar,
–        Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı, olarak belirlenmiştir.

Bakanlar kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esesları belirlemeye ve harç miktarını üç katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye yetkilidir.

Not: Her yıl Harçlar 1 Ocak tarihinde Maliye Bakanlığının belirlediği miktara göre yükselecektir.