Tatiliniz zehir mi oldu Tatile başlamadan önce size Taahhüt edilen hiçbir şey yerine getirilmedi mi? Yılda bir defa Tatile gidip umduğunuzu bulamadınız sizin haklarınızı savunan TUSAB Tatilde huzurunuzu kaçıran seyahat acenteleri ve otelleri şikayet edebileceğiniz bir kuruluş.  Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB, üye seyahat acenteleri ile ilgili yapılan şikâyet incelemeleri 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Birliği ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Birlik Yönetmeliği kapsamında inceleme ve değerlendirmeye alınmakta olup, acenteler hakkında yapılan şikâyetler nedeni ile cevaplarının alınması ve bu cevaba ilişkin şikâyetçilerin beyanlarından sonra Tüketici Otel Acente ve Rehber İlişkileri Komitesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı düzenlenen “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0 212/ 259-06-56 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@tursab.org. tr adresine yapılabilecektir. Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvuruların, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince “Bilgi Edinme Başvurusu” formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.