Turist Rehberi Haberleri

Turist Rehberleri Birliği ve Antalya Rehberler Meslek Odası Başkanı Osman Özbuldu, turizm sektörünün bir çok sorunun hala çözüm beklediğini belirterek, ”Turizmin bekleyen sorunları devlet-sektör işbirliğinde oluşturulacak turizm konseylerince çözülmelidir” dedi.
Osman Özbuldu, turizm sektörüyle ilgili yapılan açıklamalarda, 2008 sezonu için turist sayısı bakımından olumlu görüş bildirildiğini, bununla birlikte, turizmin işleyişine yönelik politikalar ve planların yaşanan sorunların çözümü için alternatif üretmekten uzak olduğunu savundu.
Sorunların çözümünde hiç kimse yükün altına girmek istemediğini savunan Özbuldu, şu görüşleri dile getirdi:
”Turizmde sorunlar yumağı büyümeye ve sorunlar daha da artmaya devam ediyor. Turizm konusunda toplumun her kademesine ulaşarak yeterince bilinçlendirilme yapılamamaktadır. Misafirlerimizin güvenliği tam anlamıyla sağlanamamaktadır. Gıda sektörünü denetleyemiyor, lokantaları başı boş bırakıyor ve ülke lezzetlerini tanıtamıyoruz. Ülke tanıtımını profesyonel turist rehberleri yerine, çeşitli isimler altında, ne olduğu belli olmayan kişilere yaptırılmaktadır. Turizm tesisleri yaparken, çevreyi katlediyor, koruma kullanma dengesini yok sayıyoruz.”

Dive into those half-finished short stories, and start sifting through poems https://writemypaper4me.org/ to determine which are your best