Turizmci için başvuru kaynağı

URAK, Türk turizminin yol haritasını çıkardı.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından hazırlanan, “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar” adlı kitap, bugün (18 Haziran) Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay , URAK Yonetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Turizm sektörü için yol gösterici bir kaynak teşkil etmesi amacıyla hazırlanan kitapta, Turist Rehberleri Birliği Başkanı Şerif Yenen’in de “Turizm Sektöründe Profesyonel Turist Rehberliği’nin Yeri ve Önemi” başlığıyla bir makalesi yer alıyor.

URAK’ın bugüne kadar yürüttüğü teorik ve pratik projeleri ile Türkiye için küresel rekabet stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasında başarılı çalışmalara imza atmış bir sivil toplum kuruluşu oldugunu ifade eden URAK Yonetim Kurulu Başkam Ali Y. Koç, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar”  başlıklı bu kitabın sektörel ve bölgesel stratejilerin oluşturulması için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti. Turizm sektörü gelirlerinin dünya Gayri Safi Milli Hasılasi’nın yüzde 10.3’unu oluşturduğunu vurgulayan Koç, 2006 yılı verilerine göre 234 milyon istihdam ile toplam istihdamın da yüzde 8.2’sini oluşturduğunu kaydetti.

Kitabın sürdürülebilir rekabetliğin artırılmasında kullanılan önemli bir yöntem olan “Kümelenme Yaklaşımı” çerçevesinde tasarlandığını da belirten Koç, Türkiye’deki ilk kümelenme analiz ve geliştirme çalışmasının URAK tarafından gerçekleştirilen “Sultanahmet Turizm Sektörü Kümelenme Projesi” olduğunu vurguladı. Koç, bu projenin “Sürdürülebilir Rekabet Avantaji Elde Etmede Turizm Sektörü” kitabının da temellerini oluşturduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, URAK’ın Türkiye’nin rekabet etme konusunda ciddi potansiyeli bulunduğunu, turizm sektörünün ise bu konuda iddialı bir sektör olduğunu söyledi. Türkiye’nin Mısır, Tunus ve Fas’a giden turistten daha fazla  turist ağırladığına dikkat çeken Günay,  turizm sektöründe çeşitlendirilmeye gidildiği taktirde Türkiye’nin İspanya, İtalya gibi ülkelerle rekabet edebileceğini savundu.

URAK Genet Koordinatörü Dr. Melih Bulu ise derneğin temellerinin atıldığı 1999 yılından 2008 yılına kadar Türkiye’nin Sanayi Envanteri, Sultanahmet Turizm Kümelenme Geliştirme Projesi, Zeytinburnu Kümelenme Analizi Projesi ve konusunda Türkiye’nin en kapsamlı eseri olan Organik Tarım kitabı gibi başarılı projelere imza attığını açıkladı.

34 üniversite ve 8 farklı kurumdan 88 akademisyen ve uzmanın katkısıyla hazırlanan “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar”  başlıklı kitap Türk turizm sektörü için yol haritası niteliği taşıyor.

Kitabın satış fiyatı ise şöyle:
Öğrenciler: 50 YTL
Sivil Toplum Kuruluşları: 100 YTL
Diğer kişi ve kurumlar: 150 YTL

Humans evolved in earth’s ecosystems, and we are turned there finely adjusted to these systems